Privacy

Freelance.website respecteert de privacy van alle websitebezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden,
  • om u te informeren over nieuwe producten of aanbiedingen van freelance.website,
  • het verbeteren van de website en diensten van freelance.website.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u freelance.website daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan freelance.website stelt.