Facturen

Als zelfstandig ondernemer zoals een freelancer of zzp’er heeft u te maken met een factuur maken voor alle goederen en diensten die u levert aan andere ondernemers of werkgevers. Hoewel je zou denken dat het versturen van een factuur het mooiste is van alle werkzaamheden van een ondernemer, blijft een factuur maken voor veel zelfstandigen, en voornamelijk voor starters, een vervelend en lastig werk. Je kunt immers niet zomaar een factuur versturen, er gelden factuureisen.

Veel ondernemers hebben moeite met het vragen van geld voor de geleverde diensten aan de opdrachtgever en dat terwijl factureren aan de basis staat van alle inkomsten. Factureren is dus van direct belang voor het voortbestaan van uw bedrijf of eenmanszaak, maar uw relatie met uw klant of afnemer wordt juist ongeloofwaardig als u geen factuur verstuurt. Als u niet om uw geld vraagt, zegt u daarmee impliciet dat uw diensten niet veel waard zijn.


Meer over facturen

Uitgebreid profiel

Maak een uitgebreid profiel aan om uw naamsbekendheid te vergroten

Om te kunnen ondernemen en voor de online marketing is voor u als freelancer, zzp’er of klusser met een bedrijf of eenmanszaak een profiel onmisbaar.

Uitgebreid profiel