Boekhouding en administratie

Een belangrijk aspect van het zelfstandig ondernemen is de administratie, dus de boekhouding van de onderneming. Elke zzp’er of freelancer dient er één hebben, het is immers verplicht voor de Belastingdienst een goede administratie of boekhouding bij te houden. Veel zzp’ers, voornamelijk uit de technische vakgebieden, schuwen het bijhouden van de boekhouding, maar dit is de basis voor uw btw-aangifte.

Omdat ondernemen niet mogelijk is als u uw inkomsten en uitgaven niet goed kunt vergelijken, is het raadzaam toch de nodige tijd aan de administratie te besteden. Er gelden verschillende regels voor het bijhouden en bewaren van uw administratie en boekhouding. Daarbij moeten ook al uw facturen voldoen aan vastgestelde wettelijke eisen.

Het verschil tussen administratie en boekhouding

Boekhouden bestaat uit het vastleggen van de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf of onderneming, bijvoorbeeld:

  • registreren van kasinkomsten en opbrengsten,
  • registreren van betalingsverkeer van de bank,
  • heeft u als eenmanszaak personeel in dienst, dan heeft u ook te maken met loonheffing,
  • aangifte inkomstenbelasting.

Als we het hebben over de administratie dan verstaan we daar in het algemeen alle overige administratieve taken onder, bijvoorbeeld:

  • het maken en versturen van facturen,
  • opstellen van offertes,
  • archiveren van uw boekhouding en administratie.

Voor het laatstgenoemde punt geldt dat u ook als zelfstandig ondernemer verplicht bent uw administratie bij te houden en deze minimaal 7 jaar te bewaren.

De boekhouding uitbesteden of zelf doen

Heeft u als zzp’er of freelancer geen zin in belastingregels en onbegrijpelijke jaarrapporten, dan kunt u de boekhouding uitbesteden. Ook kunt u een gedeelte van uw boekhouding uitbesteden aan de boekhouder of alles zelf bijhouden.


Meer over boekhouding en administratie

Uitgebreid profiel

Maak een uitgebreid profiel aan om uw naamsbekendheid te vergroten

Om te kunnen ondernemen en voor de online marketing is voor u als freelancer, zzp’er of klusser met een bedrijf of eenmanszaak een profiel onmisbaar.

Uitgebreid profiel